Op 25 augustus 2017 werd door Kuylen, Pecqueur & Partners een druk bijgewoonde presentatie gegeven inzake het domein van Autonome Voertuigen.

Door Walter Kuylen werd de juridische context geschetst.
Nadien werd door Mark Pecqueur, Professor aan Thomas More Hogeschool, een uiteenzetting gegeven over de technologische ontwikkelingen inzake Autonome Voertuigen.
De mogelijke gevolgen zijn verregaand, o.m. inzake tewerkstelling.