Uw emmisies terugdringen?

Het probleem van de uitlaatgassen (of emissies) van voertuigen gaat overal over de tong. Zowel de overheid, bedrijven als privépersonen zijn ervan overtuigd dat men dringend dient in te grijpen om deze emissies zoveel mogelijk in te dijken en tot een minimum te beperken. De overheid speelt hier een niet te onderschatten rol. Via haar beleid kan ze de mensen in het gebruik van alternatieve brandstoffen stimuleren. Bedrijven en privépersonen kunnen zich op hun beurt laten leiden door economische en ecologische motieven of gewoonweg hun imago.

Toch is de keuze voor alternatieve, milieuvriendelijke brandstoffen niet eenvoudig. Er rijzen namelijk meteen een aantal vragen:

 • Wat is vandaag de dag de meest milieuvriendelijke brandstof (die tevens technologisch en economisch een haalbaar alternatief is)?
 • Is deze brandstof beschikbaar voor gebruik – op het eigen terrein – of is deze publiek toegankelijk?
 • Welke voertuigen komen voor welke specifieke brandstof in aanmerking?
 • Zijn deze voertuigen op alternatieve brandstof wel perfect operationeel?
 • Wat, onder meer, met de waarborg?

Het spreekt voor zich dat zowel bedrijven als privépersonen risico’s wensen te vermijden. Daar komt bij dat het voertuigenpark voor de meeste bedrijven niet tot de kernactiviteit behoort.

De hoger opgesomde vragen worden volgens ons het meest efficiënt beantwoord met een allround oplossing.

 

Uw vragen - Onze zorg

In samenspraak met u:

 • selecteren wij de voertuigen en eventueel de inbouw, met behoud van onder meer de waarborg,
 • selecteren wij de brandstof,
 • staan wij, indien gewenst, in voor de keuze (uniformering), de exploitatie en het onderhoud van de stations,
 • verifiëren wij via metingen de emissies,
 • leveren wij een milieulabel aan de hand van deze metingen.

Kortom - de sleutel op de (wagen)deur

 

Waar staan we voor?

Kuylen, Pecqueur en partners bvba richt zich enerzijds op de promotie, en anderzijds vooral op de implementatie van het gebruik van alternatieve (lees: milieuvriendelijke) brandstoffen voor voertuigen.

We leggen het accent op LPG-autogas, aardgas (CNG, LNG) en waterstof (gasvormige brandstoffen). Op aanvraag komen ook elektrische voertuigen aan bod.

Deze brandstoffen hebben de volgende voordelen:

 • LPG-autogas - milieuvriendelijk en beschikbaar!
 • Aardgas - milieuvriendelijk
 • Elektrisch – lokaal emissieloos
 • Waterstof - de langetermijn-visie

Uiteraard komt het u als klant toe om de uiteindelijke keuze te maken.

De overheid is overtuigd van de noodzaak van het gebruik van alternatieve brandstoffen. Ondanks de nodige campagnes ontbreekt het echter aan de implementatie van de projecten, meer dan waarschijnlijk wegens het ontbreken van een coördinerende speler. Wij wensen deze rol voluit te spelen. Naast economische en milieutechnische overwegingen heeft ook de werkgelegenheid een belangrijk aandeel in deze kwestie.

 

Het project

Ieder project omvat een administratiefbeheersmatig luik en een technischwetenschappelijk luik.

Administratiefbeheersmatig luik

Dit luik wordt ontwikkeld onder leiding van Walter Kuylen. Het is onder meer gericht op het uitsluiten van alle mogelijke risico’s voor de klant (risico s.l.).

 

Technischwetenschappelijk luik

Dit luik wordt ontwikkeld onder leiding van Mark Pecqueur. Het behelst onder meer:

 • assistentie bij de keuze van de technologie van de voertuigen en de stations,
 • assistentie bij de keuze van de brandstof
 • de metingen van de emissies en de aflevering van het milieuattest.

De bijdrage van Mark Pecqueur wordt bekrachtigd met het label KdGhogeschool.

 

Het traject

 • Intake: welke zijn uw noden?
 • Uitwerking van uw offerte: in regie;
 • Implementatie van uw wensen: in regie;
 • Opvolging en nazorg: in regie.